INDKALDELSE TIL SLAGSLUNDE-KLUBBENS ordinære og ekstraordinære GENERALFORSAMLING, 18/2 kl 19.30

2020-01-30

Ordinær generalforsamling, tirsdag den 18. februar 2020, kl. 19.30 i Klubbens lokaler

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent

  • Bestyrelsens beretning for 2019
  • Regnskab 2019
  • Indkomne forslag.
  • Vedtægtsændringer
  • Budget 2020 og fastsættelse af kontingent for 2021
  • Valg af formænd til udvalgene og bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleanter
  • Drøftelse af Klubbens fremtidige virke
  • Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling:

  • Vedtægtsændringer